Bình Điện Xe Nâng – Battery forklift

BATTERY FORKLIFT – MGA FORKLIFT

Tại MGA Forklift, chúng tôi cung cấp mọi loại bình điện mà bạn cần đến, từ Bình điện AA kiềm cổ điển đến Bình điện Lithium.

Loại bình điện sử dụng cho: Khởi động máy, Xe nâng điện ngồi lái, xe nâng điện reach truck, Stacker, Pallet truck, Bàn nâng người, xe kéo điện, Xe điện chở người, xe điện vệ sinh,…

Để biết thêm thông tin: Hotline: 0913 776 091